บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัญชีวันนี้!

กรมบัญชีกลาง จ่ายเบี้ยความพิการเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนแล้ววันนี้

กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประมาณวันที่ 22 ของเดือนต่อๆ ไป เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 – ก.ย. 64

โดยผู้ที่มีสิทธิได้จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยดังกล่าวเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 เป็นต้นไป จ่ายเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรคนจน

ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคารเดือนละ 1,000 บาท จากเดิมเดือนละ 800 บาท

Related Articles